Search results

  1. S

    Instruction Hướng Dẫn Build Rom Vivo Qualcomm 6.x.x -> 7.x.x BY QToolPro 4.2 New.

    admin cho e hỏi. qtool không có từ điển việt hóa cho vivo androi 7.1.1 thì làm sao add thêm được tiếng việt a? e thử mượn apk 6.0.1 nhưng toàn treo logo.
Top