QTool QTool 1.30 Fix Mất Danh Bạ Và Điện Thoại Samsung .

QuocToanGSM

+84916067978
Staff member
#1
Hướng Dẫn Fix ConTact 100% Cho Samsung Trên QTool
Sau Khi Việt Hóa Các Dòng Máy Samsung Xách Tay 5.1.1 -> 6.0.1 Thường Hay Bị Lỗi Mất Icon Danh Bạ Và Điện Thoại Anh Em Fix Như Sau Video Rất Chi Tiết
Chú Thích : Trong Video Mình Có Tạo 1 Thư mục ngoài Desktop Để tên XXXX Anh em có thể làm theo Mẫu này để tránh tình trạng không fix được lỗi danh bạ nhé .


ví dụ Tạo Thư Mục đường dẫn QTool Fix Ok :
C:\Users\QuocToanGSM\Desktop\xxxxx
Ví dụ Tạo Thư Mục Đường Dẫn QTool Không Hoạt Động :
C:\Users\QuocToan GSM\Desktop\xxxxx(2)
Anh Em Thật Chú Y Bước Này Nhé.
Qúa Trình QTool Fix Contact

FIX SERVICES -> FIX CONTACT -> SYNC APPS -> REBOOT

 
Last edited:
Top