QTool QTOOL 1.30 SẼ THAY THẾ 1.20 VỚI SỰ CẢI TIẾN MỚI .

QuocToanGSM

+84916067978
Staff member
#1
Nâng Cấp Về Thế Mạnh Build Rom Dòng Samsung A và Tiện Lợi Build Rom Gốc Tiếng Việt MTK .
Đang Trong Qúa Trình Test Nên Anh Em Hãy Chờ Hoàn Thành Nhé .Sẽ Nhận Thông Báo Mới Trên 4R .
Support Nạp Tiếng Việt SS N910A 5.x 6.x
Support Nạp Tiếng Việt SS G900A
Việt Hóa Tự Động Samsung Lg Oppo
Việt Hóa Thủ Công China Và Các Dòng Khác
Thêm CH-Play
Fix Mất Icon Danh Bạ Samsung 100%
Fix Nóng Máy Sau Khi Root SS S7
Build Rom No Root All Chip MTK ( Đã Test )
Build Rom No Root Tiếng Việt Samsung .
Build Rom Tiếng Việt + Ch-Play Vivo X5max +
Fix Chế Độ Máy Bay Lumia 520 525

 
Last edited:
Top