Thông Tin QTool V1.40 Build Rom Tiếng Việt MTK No Root.

#4
Sao Tôi thử build rom Tiếng Việt OPPO mà trong thư mục Unpack_boot lại không thấy có file File_contexts như trên Video hướng dẫn là sao nhỉ ?

 
Top