Hướng Dẫn QToolPRO Hướng Dẫn Sử Dụng Căn Bản Chức Năng Tool Tại Đây(Manual Instruction Here.)

Status
Not open for further replies.

QuocToanGSM

+84916067978
Staff member
#1
z678617410074_ba9b51d11e18a55f96ed5ef0d214b78d.jpg
QToolPRO
Video Hướng Dẫn Việt Hóa Tự Động (Video Add Language Auto Arabic + Vietnamese)

Video Thêm Tiếng Việt Vào Rom ( Build Rom No Root , Add Language Arabic From Rom Without Root )

Cần Cài Driver Này Trước
https://drive.google.com/file/d/0B9DlRWYyPdFPYU5LTjhfazRlb0U/view?usp=sharing

Video Dump System.img ext4 ( Backup System.img ext4 )

Video Build Tar + Md5 (Make Tar + Md5 )


Video Thêm Ch-play Vào Phone ( Add Google Play In Devices )

Video Gỡ Bỏ App Nhà Mạng ( Sprint , Verzion, T-Mobile,AT&T ,Chiness.....)
 
Last edited:

QuocToanGSM

+84916067978
Staff member
#2
Hướng Dẫn Sử Dụng (Manual Instruction QToolPRO)
Hướng Dẫn Việt Hóa China Thủ Công Từng Bước Trên QToolPro

Hướng Dẫn Fix Lỗi Danh Bạ Và Mục Điện Thoại Cho Samsung 5.x.x - >> 7.0 Bị Mất Sau Khi Việt Hóa
After When add language Phone Gone Contact & Phone Fix By QToolPro Support Samsung 5.x.x -> 7.x

QToolPro Hướng Dẫn Chọn Ngôn Ngữ Cần Thêm Vào Phone .
Ví dụ Muốn Thêm Ngôn Ngữ Việt Nam Thì Bật Nút Vietnamese
Enable Language You Need Before Add LanguageThay Đổi Logo Boot Thành Logo Quốc Tế .( Chiness , Sprint , Verzion,T-Mobile,AT&T..)
Phone Cần Root Trước Khi Thao Tác Nha Anh Em .
Change Logo Boot World( Chiness , Sprint ,Verzion ,T-Mobile,AT&T)


Hướng Dẫn Bypass Google Acc ( FRP ) Sau Khi Flash File Cho Phone Nhận Adb Ta Dùng Chức Năng Revome Frp Trên QToolPro Support 7.0
Bypass Google acc By Adb


QToolPRO Rút Ch-play Từ Máy Quốc Tế.
Rip Google Play


Dump System Sau Khi Thêm Tiếng Việt Thành Công , Ta Dump System.img Để Build Tar Flash Odin Sau Này .
Backup System.img ext4 Export Memory Phone .Rút Tất Cả Từ Điển Từ Phone .
Rip Dictinary 
Last edited:

QuocToanGSM

+84916067978
Staff member
#3
QToolPRO
Chức Năng Fix ENG Root .
Sau Khi anh em sử Dụng ENG Root thấy mấy đơ hay treo nóng máy như những Dòng Máy samsung S6 S7 Thì Dùng chức năng này Để Fix Vấn đề này.Chức Năng Backup App Trước Khi Bắt Tay Hoặc Vào Việt Hóa Hay Xóa App Nhà Mạng Nếu Lỗi Chúng Ta Có Thể Restore Lại App Gốc
Backup & Restore App Before When Add Language or Remove App

 
Last edited:

QuocToanGSM

+84916067978
Staff member
#4
Hướng Dẫn Xóa Mã Vẽ , Mã Vân Tay Cho All Samsung Bằng QToolPro Không Mất Dữ Liệu Máy.
Anh em Tải 1 Bản Rom Cùng Ver Của Phone Bị Mã Vẽ
Sử Dụng 7Zip http://www.7-zip.org/download.html
Cài Ra Sử Dụng Để Mở File Copy Boot Gốc Ra Ngoài Desktop Để Pacth Boot .
Anh Em Làm Thôi Video :

 
Status
Not open for further replies.
Top