Thông Tin Tool Đọc Mật Khẩu Giới Hạn Cho Iphone ios 10.x.x

QuocToanGSM

+84916067978
Staff member
#1
Link https://www.fshare.vn/file/KF2QAXLU7885
Tool Đọc Mã Giới Hạn Cho Tất Cả Iphone Support Tới Ver Cao Nhất Ios 10.3.X
- Đọc Mã Giới Hạn Nhanh Gọn
- Có Thêm Chức Năng Đọc Thông tin iPhone
- Sao Lưu Dữ Liệu
- Reboot
- Đưa Máy Về Chế Độ Recovey
- Thoát Chế Độ DFU , Recovery
Hướng Dẫn : Backup Bằng Itunes hoặc Bằng Tool Này không đặt mật khẩu , Rồi Qua chuyển Qua Tab privacy chọn File backup rồi Nhấn phang.
 
Top