Instruction Hướng Dẫn Build Rom Vivo Qualcomm 6.x.x -> 7.x.x BY QToolPro 4.2 New.

QuocToanGSM

+84916067978
Staff member
#1
Hướng Dẫn Build Rom Vivo Qualcomm 6.x.x -> 7.x.x BY QToolPro 4.2 New.
Chú ý : Cài Ext2Fsd-0.68.exe ở thư mục Tool Driver .
Add Ch play Cho Vivo Android 6.x.x Thì Anh em dùng Apps Link : https://romvietgsm.com/resources/play-store-vivo-6-x-x.11/

Cách Cài Ch play Cho Tất Cả Android Vivo 6.x.x Đưa Máy Về Chế Độ 9008 Boot Filehose Trên QToolpro Chọn Phân Vùng Apps Rồi Write Apps Đã Load link Bên Trên .
 
Top